Acompanyament en la Internacionalització i Auditoria de l'àrea Internacional

Internacionalització i Auditoria de l'àrea Internacional

Ajudem a revisar el funcionament dels Departaments d’Internacional de les empreses, per a minimitzar riscos i costos i treballar sota estàndards d’excel·lència.

Els nostres serveis d'auditoria i acompanyament van dirigits a les següents àrees:

Impostos Especials de Fabricació i Medi Ambientals.
IVA en Operacions de Comerç Exterior.
Decisions duaneres i tramitació de Consultes Aranzelàries Vinculants.
Compliment formal i material de la normativa duanera en matèria d'Origen, Valor en Duanes, Classificació Aranzelària i Política Comercial.
Serveis d'Inspecció en Frontera: Farmàcia, CITES, Soivre, Sanitat Exterior, etc.
Règims Duaners: Dipòsits Duaners, Destinació Final, Perfeccionament, etc.
Assistència a visites de control d'Autoritzacions i Inspeccions en el procediment de l'Autorització (Autoritzacions d'Establiments i Operador Econòmic Autoritzat).

CONTACTA AMB NOSALTRES!

Serveis de Consultoria, Assessoria i Formació In-Company a través de Joint Venture a Canàries (delegació de De la Ossa Consultores a les illes Canàries).