Consultoria i Assessoria en Duanes i Comerç Exterior

Consultoria i acompanyament

El nostre equip d’experts compta amb una dilatada experiència per a oferir-te un assessorament i acompanyament en totes les àrees que es requereixi la nostra professionalitat, de forma personalitzada i específica per a cadascuna de les teves necessitats.

Els nostres serveis d'assessoria i acompanyament van dirigits a les següents àrees:

Duanes: Procediments de comprovació i inspecció de duanes
IIEE: Oficines Gestories i Intervenció
Fiscalitat duanera i tramitació en destinació de les nostres exportacions
Informes sobre política comercial comunitària (origen, valor i classificació) i política comercial comú (mesures antidumping, tecnologia de doble ús, precurssors).
Informes i assistència en gestió de Serveis d'Inspecció en Frontera
Assessorament en tractament de transport i emmagatzemen de mercaderies perilloses
Altres: Inconterms i mitjans del pagament i finançament

Aquests serveis d’assessoria i acompanyament estan especialment dirigits als SECTORS: Farmacèutic, Electrònic, Càrregues a Granel, Tèxtil, Químic, Acer, Productes sotmesos a Drets Antidumping i Mesures de Salvaguarda,  Alcohols i Begudes Derivades i Alimentació.

CONTACTA AMB NOSALTRES!

Serveis de Consultoria, Assessoria i Formació In-Company a través de Joint Venture a Canàries (delegació de De la Ossa Consultores a les illes Canàries).