Experiència

Hola a totes i tots:

Sóc Antonio de la Ossa, Director General de la Ossa Consultores. Sóc un autònom que ha treballat a l’AEAT durant més de 25 anys, a l’àrea de Duanes i Impostos Espcials, amb diferents càrrecs sobre els que considero que he tingut responsabilitats importants a Canàries, Catalunya i Madrid. També he estat treballador per comte aliè com a carter, mentre estudiava la carrera de Dret a Múrcia;i, com a Director general d’una petita empresa transitària.

Des de fa un any he començat la senda de la consultoria, de la que ja tenia bastant experiència internacional al ser, des de fa més de 15 anys, expert duaner del Fondo Monetario Internacional.

Vaig nèixer a Cehegín, un preciós poble de Múrcia i allà vaig estudiar fins els 18 anys. Sóc fill del carter del poble, Gaspar de la Ossa Guirao. Als 18 vaig estudiar dret i posteriorment, després d’una breu experiència en la docència universitària, vaig preparar les oposicions d’Inspector de Finances de l’Estat, que vaig aprovar el 23 de febrer de 1989.

I des d’aquí, passant pel que he apuntat més amunt, fins al moment actual. Amb el repte més gran de la meva carrera. Ser autònom i generar treball just basats en principis d’ètica, legalitat i sostenibilitat.

Us presento a de la Ossa Consultores.

MISSIÓ

Acompanyar a les empreses en els diferents àmbits del Comerç Internacional a tenir seguretat en els seus processos i evitar tots els riscos implícits en una operació de comerç exterior.

Capacitar en el comerç exterior a les persones, acompanyades de les noves tecnologies amb l’objectiu que puguin desenvolupar una carrera professional reeixida.

Atendre puntual i ràpidament totes les consultes que puguin plantejar- se en aquest sector.

Auditar els Departaments del Comerç Internacional de les empreses, per tal que puguin ser excel·lents.

Prestar assistència tècnica, a través del Fondo Monetario i el Banco Mundial, dins l’àmbit duaner de diversos països llatinoamericans.

VALORS

Apostem pels valors de Seguretat, Planificació,Ètica, el Compliment de la Normativa, Sostenibilitat i Integritat; tractant de fer partícip dels Clients i els Partners.

VISIÓ

Aconseguir que de la Ossa Consultores passi a ser un centre de formació de referència en l’àmbit del comerç internacional, consolidant un ampli programa de capacitació que contempli tots els sectors del comerç internacional.

Enfortir i estendre l’assistència amb el Fondo Monetario Internacional i el Banco Mundial a altres regions del món i aconseguir ser consultor de referència per al SIECA (Secretaría de Integración Económica Centroamericana), el BID (Banco Interamericado de Desarrollo) i el Banco Latinoamericano del Desarrollo.

Consolidar un model d’assistència d’origen a destí a través d’un sistema de “corresponsalia” integrada a la nostra pròpia xarxa.

Treballar per a que el model de negoci de l’auditoria de departament de comerç exterior sigui un model sòlid i de futur.

Definir una clara línia de sostenibilitat en de la Ossa Consultores, juntament amb els nostres clients i partners, que atorgui oportunitats laborals a persones amb capacitats diferents i destini un 2% dels seus recursos a projectes de responsabilitat social en la ciutat de Barcelona, com a compromís de veïnatge, a Espanya, com a compromís de país i en projectes internacionals, com a compromís solidari.

CONTACTA AMB NOSALTRES!

Serveis de Consultoria, Assesoria y Formació In-Company a través de Join-Venture a Canàries (delegació de De la Ossa Consultores a les Illes Canàries).