Formació i capacitació presencial, online i In-Company

Formació i capacitació

Les activitats de capacitació són cada vegada més recurrents en qualsevol tipus d’Organització. La importància del coneixement i aptituds de les persones les fan úniques: els millors actius d’una empresa, evidenciant així la necessitat d’actualitzar i invertir en la millora contínua a través de la formació permanent dels seus treballadors, posant a la seva disposició eines amb les que es puguin desenvolupar exitosament en els seus llocs de treball, aconseguint una major participació i dotant-los de mecanismes amb els que poder exposar temes que corresponguin a problemes reals que es puguin analitzar en equip. 

Així mateix de la Ossa Consultores aposta pels tallers de validació i verificació, per la resolució simple de problemes i per la formació d’auditors interns.

Accions formatives:

 • Matèria duanera
 • Contractació
 • INCOTERMS
 • Finançament i mètodes de cobrament
 • Política de Vendes i Comercialització
 • Auditoria de Processos
 • Operacions Intracomunitàries
 • Operacions Triangulars
 • Anàlisi dels riscos en matèria duanera
 • Mercaderies Perilloses
 • Serveis d'Inspecció en Frontera

CONTACTA AMB NOSALTRES!

Serveis de Consultoria, Assesoria y Formació In-Company a través de Join-Venture a Canàries (delegació de De la Ossa Consultores a les Illes Canàries).